Durandarte

   Satyrové jsou zařazováni mezi polobohy, spíše však mezi horské a lesní démony. Jde o průvodce boha vína Dionýsa, také jsou v družinách boha Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel se špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Jisté ale je, že takříkajíc kozí zjev těchto řeckých mytologických bytostí, s jejich růžky, kopyty dal vzniknout představě našich předků o čertech.

zrození Satyra


     Stará hra českých potulných loutkářů o Donu Šajnovi (Don Juan), která je v tomto zpracování krvavým příběhem. Don Šajn v něm povraždí nejen otce dívky, kterou chce za ženu, jí samotnou, svého otce, bratra, který mu chtěl dívku přebrat atp... atd... Komickou figuru tu zastává Kašpárek coby ďábelský sluha. 


Don Šajn

     Tajnosti mohou být různé. I hrůzné. Tyto tajnosti hrůzné nejsou. Tajnosti se většinou nesdělují a když, tak potichu. Šeptá se. Moje tajnosti jsou vykřičena na všechny strany a všem. Však uvidíte. Není nic lepšího, než se dozvědět něčí tajnosti.

Tajnosti

durandarte@email.cz

wedosman@wedos.cz